Gesinsorg Tyd - Wat om te onthou?

Pin
Send
Share
Send
Send


Sedert 1 Januarie 2012 is die nuwe familie sorg wet van krag: Die sogenaamde "werk-lewe balans" is ontwerp om dit makliker te maak om mense te werk om gesinslede te versorg en hulle in staat te stel om verder te werk saam met omgee. Ons het die belangrikste inligting oor die nuwe wet vir u saamgestel.

Aantal mense wat sorg nodig het, groei

Die aantal sorgbehoewende persone in Duitsland neem voortdurend toe: Op die oomblik is daar ongeveer 2,5 miljoen mense wat van buitehulp in die alledaagse lewe afhanklik is. Hiervan word sowat 1,7 miljoen mense by die huis versorg - óf deur hul eie familielede óf deur 'n polikliniese verpleegdiens.

Vir familielede wat ten volle in diens is, is 'n omvattende versorging van 'n versorgende persoon gewoonlik moeilik of onmoontlik om met die professionele pligte te versoen. Die nuwe Wet op Gesinsorgtyd, wat in Oktober 2011 deur die Bundestag geslaag is, sal dit egter makliker maak vir familielede om versorging en werk in die toekoms te versoen.

Gesinsorg - ou regulasies bly

Voor die inwerkingtreding van die nuwe familieversorgingswet - dit wil sê tot einde 2011 - was daar twee opsies vir werknemers wat by die huis 'n familielid wou versorg. Eerstens kon hulle tot ses maande uit die werk onttrek. Geen betaling en salaris is gedurende hierdie pouse betaal nie, maar hulle het steeds deur sosiale versekering gedek. Hierdie reël geld egter slegs vir maatskappye met minstens 15 werknemers. Die tydperk van die verplegingstydperk en die omvang van die vrystelling moes ten minste tien dae voor die aanvang van die verplegingsperiode aan die werkgewer gekommunikeer word.

Aan die ander kant was dit moontlik om vir tot tien dae vrygestel te word in die geval van 'n spontane familieversorgingsgebeurtenis. Dit moet verseker dat toepaslike sorg vir die familie georganiseer kan word. Hierdie regulasie het ook toegepas op klein ondernemings, dus was dit nie gekoppel aan die aantal werknemers nie. Vir die vrystelling was 'n mediese sertifikaat voldoende.

Hierdie twee regulasies sal na 1 Januarie 2012 van krag wees.

Gesinsorgperiode vanaf 2012

In die toekoms kan werknemers hul werksure tot 'n minimum van 15 uur vir 'n maksimum van twee jaar in oorleg met hul werkgewer verminder. Gedurende hierdie tydperk, bekend as die verpleegfase, word die salaris slegs verminder met die helfte van die onderskeie verkorting in werksure. Enigeen wat 'n volle werk gehad het en dit tot 'n halwe werk wil verminder, sal 75% van sy salaris ontvang gedurende die verplegingsperiode.

Na afloop van die verpleegfase - uiterlik na twee jaar - volg die nasorgfase. Dit duur net so lank as die verpleegfase en dien om die loonstaat en uurrekenings te herbalanseer: die werknemer verhoog sy / haar aantal ure weer, maar ontvang nie sy volle salaris totdat hy sy uurlikse minus verminder het nie. Vir bogenoemde voorbeeld beteken dit dat Die werknemer neem weer 'n volle werk, maar kry steeds 75 persent van sy salaris.

Eers nadat hierdie na-sorg fase afgehandel is, kan 'n verdere versorgingsfase vir dieselfde sorgbehoewende persoon gevra word.

Gesinsorg vir deeltydse werknemers

Deeltydse werkers kan in teenstelling met voltydse werknemers vergoed vir die voorskot wat deur die werkgewer betaal word, nie net op salaris nie, maar ook op werktyd. 'N Voorbeeld: 'n Werknemer wat 30 uur voor die aanvang van die verpleegperiode gewerk het, verminder die aantal ure gedurende die verpleegtyd tot 20 uur en ontvang dus 25 uur gedurende die verpleegfase. Na afloop van die verpleegperiode het die deeltydse werknemer nou twee opsies:

  1. Hy werk soos voor 30 uur, maar word slegs 25 uur vir die tydperk van die nasorgfase betaal.
  2. Hy werk nou 35 uur, maar betaal slegs vir die tydperk van die nasorgfase slegs 30 uur.

As u 'n tydelike bedrag het, kan u slegs vir die helfte van die oorblywende tydperk van die dienskontrak aansoek doen vir gesinsorg. Op hierdie manier moet verseker word dat die loonvoorskotte nog gedurende die werkverhouding terugbetaal kan word. Dieselfde geld vir leerlinge. Vir staatsamptenare geld die Wet op Gesinsorgtyd nie, maar volgens die wet van die staatsdiens kan hulle hul diens verlaag of hul onbetaalde verlof verlaat.

Recht op familie sorg

Alle werknemers wat na hul naaste familie omgee, het die reg op gesinsorg. In hierdie geval moet die familie wat sorgvuldig benodig, ten minste aan sorgvlak 1 behoort.

In beginsel kan elke werknemer, ongeag die grootte van die onderskeie maatskappy, aansoek doen vir gesinsorg. Daar moet egter op gelet word dat daar geen regsreg is nie. As daar 'n belangrike rede is, kan die werkgewer ook die gesinsorgperiode verwerp.

As die werkgewer die gesinsorgtoelae goedgekeur het, kan hy aansoek doen vir 'n rentevrye lening van die Federale Kantoor vir Familie en Burgerlike Genootskap. Met hierdie lening kan die werkgewer die loonvoorskot gedurende die versorgingsfase betaal. In die post-indiensnemingsfase behou die werkgewer dan deel van die werker se salaris en betaal hy dus die lening.

Gesinsorg en pensioen

'N Positiewe aspek van gesinsorgverlof is dat die geaffekteerde werknemers nie hul pensioenregte verloor tydens die sorg- en nasorgfases nie. Gedurende hierdie tydperk sal die werkgewer voortgaan om die pensioenversekeringsbydraes te betaal op grond van die verminderde inkomste.

Daarbenewens word bydraes van die langtermynversekeringsfonds ook deur die langtermynversekeringsfonds betaal - met dien verstande dat die sorgkoste ten minste 14 uur per week bedra, terwyl die winsgewende diens nie 30 uur oorskry nie. Die betalings aan die pensioenfonds is gebaseer op die versorgingsvlak van die familielid. Deur hierdie addisionele betalings bly die pensioenregte ongeveer op die vlak van voltydse indiensneming.

Dood of verwydering van die pasiënt

As die pasiënt sterf tydens gesinsorg of indien tuisversorging nie meer moontlik is nie, word die basiese voorwaardes vir gesinsorgverlof nie meer gegee nie. Die werknemer is dan verplig om sy werkgewer onmiddellik in te lig oor die veranderde situasie. Die gesinsorgtyd eindig in so 'n geval amptelik in die tweede maand na die verhuising van die pasiënt in 'n huis of sy dood.

Gesinsorg: Versekering benodig

Ten einde die risiko vir die werkgewer te verminder, moet 'n sogenaamde gesinsversekering voor die aanvang van die gesinsorgperiode voltooi word. Hierdie versekering kan byvoorbeeld gebruik word in geval van beroeps- of beroepsongeskiktheid of die dood van die werknemer. Die versekering gee nie die werkgewer enige finansiële verliese in so 'n geval nie. Die versekering, waarvan die premies relatief laag is, kan deur die werkgewer of die werknemer geneem word.

Gedurende die verplegings- en nasorgperiode mag die werkgewer gewoonlik nie die werknemer beeindig nie. As hy dit in elk geval doen, moet die werknemer nie meer die pligte van die na-indiensnemingsfase nakom nie. As die werknemer egter sy pligte gedurende die na-indiensnemingsfase verlaat of verwaarloos, moet hy die loonvoorskot in paaiemente afbetaal.

Kritiek op die familiereg tyd wet

Kritiek op die nuwe gesinsversorgingstyd berus veral op die geledere van die SPD en die vakbonde. Hulle kritiseer dat 'n langtermyn salaris kwytskelding van 25 persent net kan gaan met werkers wat baie goed verdien. Daarbenewens word die nie-bestaande regsbeoordeling ernstig gekritiseer: daar word gevrees dat slegs 'n paar maatskappye werklik betrokke raak in 'n gesinsorgperiode.

Op die werkgewer kant is die gesinsorg tyd so ver net 'n bietjie gewild. Maatskappye kritiseer die feit dat hulle meer personeel hoef te hou om verlore tyd deur middel van gesinsorg te maak. Hulle vrees ook dat baie werkers ná die einde van die verplegingsperiode nie weer na die werk sal terugkeer nie.

Загрузка...

Pin
Send
Share
Send
Send


Загрузка...

Gewilde Kategorieë